Arautegia
ARAUTEGIA euskaraz 2018 HERRI LASTERKETAKO ARAUTEGIA euskaraz 2018
1. Lehiaketa 2018ko urtarrilaren 7an (igandea) izango da Amorebieta-Etxanoko Jauregibarriako zelaietan eta bertan Cross-Country delakoaren bederatzi lasterketa egingo dira ondoko maila banaketari eta ordutegiari jarraituz: 2. Nahi duten atleta guztiek hartu dezakete parte (maila paralinpikoan izan ezik) baldin eta lehen aipatutako mailetan badaude eta Federazioek emandako lizentzia badaukate. 3. Izen-emateak kadete, jubenil, junior eta maila absolutuan Espainako Atletismo Federazioaren Extranet-ean egingo dira eta alebin eta infantil mailetan cdzornotza.eus (WEB BERRIA) web orrialdean urtarrilaren 3ko 24:00ak baino lehen (lehiaketaren egunean ez da inskripziorik onartuko). Izen-emate guztietan datu hauek adierazi behar dira: IZENA, BI ABIZEN, JAIOTZE URTEA, MAILA, CLUB edo IKASTETXEA, FEDERAZIOA eta BAIMEN ZENBAKIA. Maila paralinpikoan Kirol Egokituaren Federazioaren ordezkariek egingo dute inskripzioa. 4. Dortsalak lehiaketaren egunean emango dira zirkuitoko sarreran. 5. Dei ganbaratik pasatzea ezinbestekoa izango da atleta guztientzat ezagutzera emango diren ordutegietan. 6. Buelta galtzen duten atletek DERRIGORREZ utzi behar dute lasterketa. 7. Erreklamazioak lehenbailehen Epaile Nagusiari aurkeztu behar zaizkio, emaitzak publikoak egin ondoren 30 (hogei ta hamar) minutu pasa baino lehen. 8. C.D. ZORNOTZAk ez du erantzunkizunik hartzen atletek lehiaketan zehar edo lehiaketaren ondorioz jasan dezaketen kalte fisiko edo moralei dagokionez. 9. Arautegi honetan ez aurreikusitakoa Antolatzaile Batzordeak erabakiko du RFEAko eta IAAFeko arautegiei jarraituz. 10. 64. NAZIOARTEKO ZORNOTZAKO CROSS-ean parte hartzeak arautegi honen onarpena suposatzen du. Amorebieta-Etxanon, 2017ko abendua
HERRI LASTERKETAKO ARAUTEGIA gazteleraz 2018
Art. 1º. La carrera se celebrará el domingo 7 de enero de 2018 en las Campas de Jauregibarria de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) a las 11:50 horas sobre una distancia de 4.700 m. Art. 2º. Podrán participar todas las personas nacidas en el año 2000 o anteriores. Art. 3º. Las inscripciones se realizarán en la página web cdzornotza.eus (WEB NUEVA) hasta las 24:00 horas del 3 de enero de 2018 y se limitará la participación a trescientas (300) personas. El coste de la inscripción para cubrir gastos será de CINCO EUROS (5€) que se ingresarán en la cuenta de la Kutxabank ES40 2095 0023 58 2023010424. En ningún caso se admitirán inscripciones el día de la prueba. Art. 4º. Los dorsales se entregarán el día de la prueba en la entrada del circuito previa presentación del justificante de haber realizado el ingreso. Art. 5º. El CLUB DEPORTIVO ZORNOTZA no se responsabiliza de los daños físicos y/o morales que pudiese sufrir los/as atletas durante el transcurso de las pruebas o como consecuencia de las mismas. Art. 6º. Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Comité Organizador de acuerdo con los reglamentos de la R.F.E.A. como de la I.A.A.F. Art. 7º. La participación en la carrera popular del 64 CROSS INTERNACIONAL ZORNOTZA implica la total aceptación del presente reglamento. Amorebieta-Etxano, diciembre de 2017
1. Lasterketa 2018ko urtarrilaren 7an (igandea) izango da Amorebieta-Etxanoko Jauregibarriako zelaietan eguerdiko hamabiak hamar guatxiagotan bere distantzia 4.700 m.-koa izango delarik. 2. 2000. edo aurreragoko urteetan jaiotako edozeinek parte hartu dezake. 3. Izen-emateak cdzornotza.eus (WEB BERRIA) web orrialdean egingo dira urtarrilako 3ko 24:00ak arte. Gehienez hirurehun (300) pertsonak parte ahal izango dute. Inskripzioaren kostua (gastuak ordaintzeko) BOST EUROKOA (5€) izango da eta Kutxabanken ES40 2095 0023 58 2023010424 kontuan sartu beharko da. Lasterketaren egunean ez da inskripziorik onartuko. 4. Dortsalak lehiaketaren egunean emango dira zirkuitoko sarreran diru sarrera egin izanaren agiria aurkeztu ondoren. 5. C.D. ZORNOTZAk ez du erantzunkizunik hartzen atletek lehiaketan zehar edo lehiaketaren ondorioz jasan dezaketen kalte fisiko edo moralei dagokionez. 6. Arautegi honetan ez aurreikusitakoa Antolatzaile Batzordeak erabakiko du RFEAko eta IAAFeko arautegiei jarraituz. 7. 64. NAZIOARTEKO ZORNOTZAKO CROSS-eko herri lasterketan parte hartzeak arautegi honen onarpena suposatzen du. Amorebieta-Etxano, 2017ko abendua
ARAUTEGIA gazteleraz 2018
Art. 1º. La competición se celebrará el domingo 7 de enero de 2018 en las Campas de Jauregibarria de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) y comprenderá nueve pruebas de Campo a Través de acuerdo con el siguiente orden y distribución: Art. 2º. Podrán participar en las pruebas todos/as aquellos/as atletas que lo deseen (salvo en la categoría paralímpica) siempre y cuando pertenezcan a las categorías anteriormente citadas y se hallen en posesión de la correspondiente licencia federativa. Art. 3º. Las inscripciones en las categorías cadete, juvenil, junior y absoluta se realizarán en la extranet de la Real Federación Española de Atletismo y en las categorías alevín e infantil en la página web cdzornotza.eus (WEB NUEVA) antes de las 24 horas del 3 de enero (no se admitirán inscripciones el día de la prueba) debiendo indicar NOMBRE, DOS APELLIDOS, AÑO DE NACIMIENTO, CATEGORIA, CLUB ó CENTRO ESCOLAR, FEDERACIÓN Y NÚMERO DE LICENCIA del atleta. Las inscripciones en la categoría paralímpica las realizarán los representantes de la Federación de Deporte Adaptado. Art. 4º. Los dorsales se entregarán el día de la prueba en la entrada del circuito al delegado del club ó del centro escolar. Art. 5º. Será obligatoria la presentación de todos los atletas en la Cámara de Llamadas en los horarios que se darán a conocer oportunamente. Art. 6º. Todo/a atleta doblado/a deberá abandonar OBLIGATORIAMENTE la prueba. Art. 7º. Las reclamaciones deberán formularse en primera instancia sin dilación y no más tarde de transcurridos 30 (treinta) minutos después de que se hagan públicos los resultados de forma verbal al Sr. Juez-Árbitro de la prueba. Art. 8º. EL CLUB DEPORTIVO ZORNOTZA no se responsabiliza de los daños físicos y/o morales que pudiesen sufrir los/as atletas durante el transcurso de las pruebas o como consecuencia de las mismas. Art. 9º. Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Comité Organizador de acuerdo con los reglamentos de la R.F.E.A. como de la I.A.A.F. Art. 10º. La participación en el 64 CROSS INTERNACIONAL ZORNOTZA implica la total aceptación del presente reglamento. Amorebieta-Etxano, diciembre de 2017
JAITSI ARAUTEGIAK
ARAUTEGIA euskaraz 2018 HERRI LASTERKETAKO ARAUTEGIA euskaraz 2018 ARAUTEGIA gazteleraz 2018 HERRI LASTERKETAKO ARAUTEGIA gazteleraz 2018
Egin klik botoietan arautegiak jaisteko.
Club Deportivo Zornotza
@crosszornotza facebook.com/crosszornotza